Koesterpas

LetselVerhalen B.V.

Terneuzen

Uw voordeel

Bent u slachtoffer van een (eenzijdig) verkeersongeval, een medische fout, een misdrijf of een hondenbeet? Heeft u letselschade opgelopen? Weet wat u kunt verhalen. LetselVerhalen verhaalt uw letselschade met oprecht oor en oog voor het verhaal achter letselschade. Maak een gratis afspraak via www.letselverhalen.nl of bel ons via 0900-1114888 (lokaal tarief).

Over LetselVerhalen B.V.

Geconfronteerd worden met letselschade is ingrijpend. LetselVerhalen luistert naar u, in de wetenschap dat ieder letselverhaal uniek is. Onze deskundige medewerkers begrijpen uw situatie, en weten hoe belangrijk het is dat u wordt erkend in hetgeen u heeft meegemaakt. Het verhalen van letselschade, en het daarbij realiseren van een eerlijke schadevergoeding, is een soms complex en langdurig proces. LetselVerhalen verzorgt daarom voor u alle financiële, medische en juridische aspecten die daarbij aan de orde zijn. Met een nadrukkelijk oog en oor voor de emotie bij het slachtoffer, de naasten en eventueel nabestaanden. Met als doel: ópleven na letselschade. LetselVerhalen heeft een landelijke dekking met altijd een vestiging in uw buurt, dus ook in Terneuzen. LetselVerhalen begeleidt u bij de gehele schaderegeling, en zorgt voor verhaal van geleden schade, zoals: - smartengeld - inkomstenderving - medische kosten - reïntegratie- en omscholingskosten - kosten voor huishoudelijke hulp - kosten voor belangenbehartiging in en buiten gerechtelijk Ook voor werkgevers behartigt LetselVerhalen de belangen. Wanneer uw (ex)werknemer arbeidsongeschikt raadt door toedoen van een ander, verhaalt LetselVerhalen de geleden schade op de veroorzakende partij. Het gaat hierbij om de netto-loonkosten en de reïntegratiekosten. Daarnaast kunnen we ook de belangen behartigen voor uw werknemer bij het verhalen van zijn/haar geleden letselschade op de veroorzakende partij.

Beoordeling

Vergelijkbaar met LetselVerhalen B.V.

  • Bouwadvies Zeeland
  • Dielen Gerechtsdeurwaarders
  • Office Markt
  • Installatiebedrijf Van Hal